Аливаа ажлыг хийхэд аюулгүй байдлаа хангах нь хамгийн чухал.
Аливаа ажлыг хийхэд аюулгүй байдлаа хангах нь хамгийн чухал.
2020-12-24

Тиймээс аюулгүй ажлын байр гэдэг нь дараах хүчин зүйлсүүдээс хамгаалсан байх шаардлагатай.

 ХААНА: Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль, “Тэнгис” кинотеатрын баруун хойно, Их тойруу 9/1

 УТАС: 11312629, 91948898, 89068898

#ХНХДС #АюулгүйАжлынБайр