Манай сургуулийн давуу тал
Манай сургуулийн давуу тал
2020-07-02

Та бүхэн манай сургуулийг сонгон суралцсанаар дараах байгууллагуудад дадлага хийж, ажиллах боломжтой.

 • Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, хөдөлмөрийн харилцааны төрийн байгууллагууд
 • Уул уурхай, барилга, эрчим хүчний салбарууд
 • Банкны салбарууд
 • Төрийн болон нутгийн удирдлагын байгууллагууд
 • Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүд
 • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, аймаг дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүд
 • Татварын ерөнхий газар, аймаг, дүүргийн татварын хэлтсүүд
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв
 • МҮЭ-н холбооны ажлын алба, салбар, хороод
 • ️Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо
 • Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд, дүүргийн хороод
 • ААНБ, бизнесийн байгууллагууд