Та эдгээр энгийн 3 үйлдлийг хийснээр өөрийгөө болон бусдыг COVID-19-с хамгаалах болно.
Та эдгээр энгийн 3 үйлдлийг хийснээр өөрийгөө болон бусдыг COVID-19-с хамгаалах болно.
2020-12-14

 ХААНА: Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль, “Тэнгис” кинотеатрын баруун хойно, Их тойруу 9/1

 УТАС: 11312629, 91948898, 89068898

#ХНХДС #Зөвлөгөө