Хөдөлмөр,нийгмийн харилцааны дээд сургууль нь Үр дүнд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.
Хөдөлмөр,нийгмийн харилцааны дээд сургууль нь Үр дүнд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.
2019-03-04

Хөдөлмөр,нийгмийн харилцааны дээд сургууль "Оюутан бүрийн хөгжил -Үр дүнд суурилсан сургалтын хөтөлбөр " нэг өдрийн сургалт семинар амжилттай явагдлаа.