Хөдөлмөр,нийгмийн харилцааны дээд сургууль
Хөдөлмөр,нийгмийн харилцааны дээд сургууль
2019-05-24

Хөдөлмөр,нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн багш, оюутнууд  " Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй "-н үндэсний анхдугаар чуулганы үйл ажиллагаанд 60 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцлоо.