2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМД ЗААСНААР ЭЛСЭГЧДЭД ДООРХ ШААРДЛАГУУД ТАВИГДАНА.
2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМД ЗААСНААР ЭЛСЭГЧДЭД ДООРХ ШААРДЛАГУУД ТАВИГДАНА.
2020-08-22

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.mlsri.edu.mn/Home 
Цахим бүртгэлийн линк: http://www.mlsri.edu.mn/registration

 ХААНА: Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургууль, “Тэнгис” кинотеатрын баруун хойно, Их тойруу 9/1

 УТАС: 11312629, 91948898, 89068898

#ХНХДС