MNS ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 стандартыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
MNS ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 стандартыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
2021-01-11


Хөдөлмөр, Нийгмийн харилцааны дээд сургууль нь MNS ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 стандартын гэрчилгээгээ гардан авлаа.